دوستان عزیز اینجا زندگی من بدون پروا ست .
شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1386
دوستان
تو این چند سال عمرم خیلی ها خواستن با من دوست شن من هم خواستم با خیلی ها دوست شم . یک سری می خواستن از من استفاده کنن یک سری من می خواستم از شون استفاده کنم یک سری ادم ها واقعن دوسم داشتن یه سری ها هم فقط از سر ترحم با من بودن و من هم با خیلی ها همینطوری بودم و هستم .
ادم های زیادی اومدن تو زندگی من و رفتن از هر کدومشون یک سری چیزائی یاد گرفتم حالا خوب یا بد سعی کردم که بیشترین حال رو در کنار دوستام ببرم . خیلی ها منو به سمت خیلی کارها اودن بکشن که از اون نظر خدا رو شکر می کنم عقلم و ازم نگرفته و کمکم می کنه ....
بزرگترین نعمتی که از دوستی نصیب من شد این بود که هیچکس منو به خاطر خودم نمی خواد و اگر بخواد جاودانیه . یک موحبت دیگه هم برام داشت اونم این بود که در بست به هیچ احد ناسی اعتماد نکنم حتی به عزیز ترین دوستم ...