دوستان عزیز اینجا زندگی من بدون پروا ست .
شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1386
غیبت تا امروز ...
سلام .
یه چند روزی می شه که من پست جدید ننوشتم . شاید به خاطر این باشه که نخواستم یه سری چیز های روزمره ی بیخود رو بگم شایدم به خاطر ایت باشه که من پشتکار ندارم و هر کاری که شروع می کنم اوایل تند میرم و اواسطش کم می شه سرعت و در اخرم می ایستم ...

تو این اواخر خیلی اتفاقات ریز و درشت افتاده از حوصله هم خارجه .

فعلا اومدم که بگم زندم .